Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Mazurska 6

tel. +48 324 714 704

       +48 459 450 093

poczta@sp5.jastrzebie.pl

Rekrutacja do szkół średnich

Artykuły

2020-01-18

Poradnik rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury "Rekrutacja w 2020 r. według nowego rozporządzenia" oraz Zasad Rekrutacji z Kuratorium Oświtay w Warszawie

Czytaj więcej o: Poradnik rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
2019-01-31

Rekrutacja 2019-2020

a) Zapisu do szkoły rodzic/opiekun prawny dokonuje osobiście.

b) Przy zapisie dziecka do szkoły niezbędne są dokumenty (do wglądu):

- dowody osobiste rodziców
- akt urodzenia dziecka
- dokument potwierdzający zameldowanie dziecka
- dokument zawierający PESEL dziecka

c) Po dokonaniu zapisu rodzic otrzymuje w sekretariacie dokument „potwierdzający zapisanie", który następnie przedstawia w dotychczasowej (obwodowej) szkole dziecka. Na jego podstawie wydawane są:
- „potwierdzenie przekazania"
- odpis arkusza ocen (nie zapisu do klas I)
- karta zdrowia (nie dotyczy zapisu do klas I)
- dokumentacja pedagoga szkolnego, psychologa, itp. (na pisemny wniosek rodzica)

DOKUMENTY w/w muszą zostać doręczone do sekretariatu szkoły - osobiście przez rodzica lub pocztą przez dotychczasową szkołę przed rozpoczęciem nauki przez dziecko.

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja 2019-2020