Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Mazurska 6

tel. +48 324 714 704

       +48 459 450 093

poczta@sp5.jastrzebie.pl

Klasy integracyjne

Artykuły

2019-11-18

Zasady naboru do klas integracyjnych

  1. Zapisy do oddziałów integracyjnych dokonywane są w okresie od września roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rekrutacyjnego (styczeń – marzec).

  2. Rodzice uczniów zdrowych powinni zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej podczas zapisu do szkoły w formie wpisu na listę chętnych i wziąć udział wraz z dzieckiem w spotkaniu informacyjno – diagnostycznym, które odbywa się w miesiącu maju roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki.

Czytaj więcej o: Zasady naboru do klas integracyjnych

Klasy integracyjne na tle społeczności szkolnej

Pierwsza klasa integracyjna w Szkole Podstawowej nr 5 powstała 1 września 2004 r. jako propozycja nowego ogniwa edukacji w ramach szkół ogólnodostępnych. Swoją działalnością staramy zaspokajać specjalne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze i egzystencjalne uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz zachowaniu, aby ustrzec ich przed niepowodzeniami szkolnymi i niedostosowaniem społecznym.

Proces szkolnej edukacji opiera się na niesieniu pomocy w zakresie przezwyciężania trudności szkolnych u dzieci, na adekwatnie dobranych programach indywidualnych oraz ustalaniu właściwych relacji interpersonalnych. Pozwala to dzieciom być takimi jak inni uczniowie szkoły. Dzięki specjalnemu podejściu czują i rozumieją, że otrzymują pomoc, która nasyca ich potrzebę poczucia bezpieczeństwa i uznania oraz więzi z innymi.

Efektem pierwszoplanowym tak spełnianej edukacji jest stan dobrego samopoczucia wychowanków i wzrastający poziom przystosowania szkolnego oraz korzystania z potencjału swoich zdolności intelektualnych i specjalnych.

Czytaj więcej o: Klasy integracyjne na tle społeczności szkolnej