Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Mazurska 6

tel. +48 324 714 704

       +48 459 450 093

poczta@sp5.jastrzebie.pl
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

 MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do odwołania.

 Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do odwołania, zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:

 a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

 b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

  • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • materiałów proponowanych i opracowanych przez nauczycieli;

 Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

 Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.

Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.

 Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:

 - poczta e-mail,

 - dziennik elektroniczny,

 - inny sposób ustalony wcześniej z danym nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny

 Zapraszam również do kontaktu mailowego  poczta@sp5.jastrzebie.pl  oraz telefonicznego:

+48 324 714 704,  +48 459 450 093

 Ewa Wandas – Sazykin

dyrektor szkoły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak zaplanowac dzień w domu?

Poniżej publikujemy przykładowy "Plan Dnia" dla naszych uczniów, mamy nadzieję, że ułatwi on naukę w domu. :)

 

 

Rady dla naszych uczniów:

  • Pamiętaj, aby codziennie się logować na e-dziennik Librus, aby pozostać w stałym kontakcie z uczącymi Cię nauczycialmi i pedagogami szkolnymi, kolegami z klasy. Najlepiej jak z nauczycielami będziesz się kontaktować w godzinach "Nauki online" czyli w godzinach 8.30 - 12.30. 
  • Nie zapominaj o kontaktach koleżeńskich online. Warto założyć w swoich klasach grupy spotkań i za ich pośrednictwem mieć ze sobą stały kontakt.
  • Czas w domu, nie zwalnia Cię od aktywności fizycznej. Dbaj o swoją kondycję i sprawność ruchową :) 
  • Spędzaj czas z rodzicami i rodzeństwem. To dobry czas na rozwijanie wspólnych pasji czy po prostu spędzanie czasu na wspólnych aktywnościach dnia codziennego. Jeżeli szukacie ciekawych pomysłów, jak spędzać czas wolny - zapraszamy do zakładki "SZKOŁA W DOMU" - "CZAS WOLNY"
  • Wszyscy uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, zindywidualizowaną ściężką kształcenia, zajęciami obowiązkowymi realizowanymi indywidualnie, wykonują te same polecenia co klasa, dostosowane do ich możliwości.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice i Uczniowie!


Na naszej szkolnej stronie znajdziecie zakładkę "SZKOŁA W DOMU" oraz podzakładki:

1. NAUCZANIE W DOMU - znajdują się tutaj dla chętnych, ciekawe strony internetowe wspomagające naukę w domu.

2. PEDAGOG SZKOLNY NA ODLEGŁOŚĆ - znajdziecie tu rady od naszej Pani pedagog i Pań psycholog.

3. SPECJALIŚCI POLECAJĄ - materiały do doskonalenia swoich róznych umiejętności.

4. CZAS WOLNY - pomysły na spędzanie czasu wolnego.

5. BIBLIOTEKA - miejsce spotkań z książką.

6. #Dzieci uczą rodziców w domu - materiały dla klas I-III wraz z ogłoszonym konkursem.

Zachęcamy do śledzenia zamieszczanych tutaj informacji i materiałów.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice i Uczniowie!


Prosimy o sprawdzanie dostępności do swoich kont w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Za pośrednikiem e-dziennika codziennie wysyłane są materiały do pracy dla uczniów i inne ważne informacje dotyczące aktualnej sytuacji. 

Prosimy o systematyczne logowanie się do swoich kont. 

W razie trudności z zalogowaniem się, utratą hasła - prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informuję, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 
w okresie od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zajęcia zostały zawieszone.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w okresie od 16.03.2020 r. do 25.03.2020r. pracownicy pedagogiczni będą udzielali porad i konsultacji za pośrednictwem e-mail 
w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie w godzinach od 8.00 do 12.00 (w tym okresie obowiązuje nr tel. 517852457).

Zachęcam do korespondencji mailowej:
Dyrektor: poczta@ppp.jastrzebie.pl

Wicedyrektor: jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl,aledniowska@ppp.jastrzebie.pl

Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Sekretariat Poradni obsługuje petentów telefonicznie (nr tel. 324717878) oraz w szczególnych przypadkach osobiście, wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.
Sekretariat pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30.

 


 

Uprzejmie prosimy o załatwianie wszelkich możliwych spraw:

za pomocą dziennika Librus (sekretariat szkoły), 

drogą elektroniczną, telefonicznie. 

Tel.: 32 4 714 704  

lub kom.: 459 450 093  

e-mail:poczta@sp5.jastrzebie.pl 

Tylko w PILNYCH UZASADNIONYCH przypadkach 

sprawy załatwiamy bezpośrednio w sekretariacie szkoły,  

po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

 

Informujemy również,  

że nauczyciele przesyłają każdego dnia informacje skierowane  

do uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny.

 


Zapisy uczniów do klasy pierwszej odbywają się telefonicznie!

Pobierz z naszej strony kartę zapisu i prześlij nam mailowo. 

 

KARTA ZAPISU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

 


Informujemy, że w dniach 12.03.2020r. - 11.04.2020r. w szkole nie będzie obiadów.


UWAGA!!

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że 12 i 13 marca tj. czwartek i piątek w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Odbędą się jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki domowej.
Od dnia 16 marca tj. poniedziałek do 25 marca 2020r. w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia dla uczniów.
Apelujemy, aby Państwa dzieci w tym okresie pozostały w domach i unikały wszelkich zgromadzeń, celem zapobiegania zarażenia się. Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 wnioskowanym do ZUS.
Informujemy jednocześnie, że wszelkie wiadomości i zalecenia będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane przez dziennik elektroniczny LIBRUS. 

PRZECZYTAJ!!

 

 


 

 

 


 

Szanowni Państwo, 

 

 Wydział Polityki Społecznej Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzebie-Zdrój informuje, iż Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NEURO-MED.” Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień uruchomił w naszym mieście Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. 

 Poradnia mieści się w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Dębowej 18. Dodatkowe informacje pod nr tel. 518 415 430.  

  „NEURO-MED.” planuje stworzyć kompleksową opiekę nad zdrowiem psychicznym dzieci, rozszerzając działalność o oddziały opieki dziennej oraz poradnię logopedyczną i rehabilitacyjną.

 

Z poważaniem 

Artykuły

2020-03-31

Klasa 2a cały czas działa

Choć musimy siedzieć w domu, to jednak nie mamy czasu na nudę. Chętnie się uczymy i podejmujemy różne aktywności. Zobaczcie sami!

Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w szkole.

                                                                            Klasa 2a z wychowawczynią Elżbietą Henicz

                                                                             i n-lem wsp. Elżbietą Dudzik

Czytaj więcej o: Klasa 2a cały czas działa
2020-04-01

Audiobook "Owca Ola bohaterką pola"

Dzień dobry,

W związku z wyjątkową sytuacją w kraju, chcielibyśmy podzielić się z Państwem darmowym autorskim audiobookiem o tematyce ekologicznej pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”. Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii.

Czytaj więcej o: Audiobook "Owca Ola bohaterką pola"

Dzień Ptaków

W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Ptaków przypada na 1 kwietnia.

Ptaki od wieków inspirują i fascynują ludzi – są symbolem wolności, potrafią latać, pięknie śpiewać. 

Czytaj więcej o: Dzień Ptaków
2020-03-31

Ciekawostki o książkach. Warto czytać!

Kochane dzieci! Przesyłamy Wam dziś kilka ciekawostek o książkach. Jeśli kogoś zainteresuje ten temat może poszerzyć swoją wiedzę. W internecie jest mnóstwo filmów na temat rozwoju książki i pisma.

Czytaj więcej o: Ciekawostki o książkach. Warto czytać!