Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Mazurska 6

tel. +48 324 714 704

       +48 459 450 093

poczta@sp5.jastrzebie.pl
Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna pełni także rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej. Jest miejscem nabywania przez uczniów umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informaji oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Biblioteka przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy, poszukiwania i odbioru informacji oraz świadomego korzystania z mediów, jak również kształtuje postawę szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.


Godziny pracy:

Poniedziałek: 800 - 1030  i  1230 - 1330

Wtorek: 800 - 945  i 1045 - 1530

Środa: 800 - 845  i 945 - 1430

Czwartek: 800 - 845 i 1230 - 1515

Piątek: 800 - 1200 (prace wewnętrzne)

Artykuły

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozowju Czytelnictwa

 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"  - jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Źródło:

http://www.mkidn.gov.pl/

Czytaj więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rodzicu - czytaj dziecku - codziennie

Tylko wtedy, gdy dziecko czuje się kochane, może zdrowo się rozwijać i osiągnąć pełnię swego potencjału. Wychowanie mądrego, dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga aktywnego osobistego zaangażowania rodziców. Dziecko potrzebuje przewodnictwa, wytyczonych granic zachowań, dobrych wzorców i wymagań dostosowanych do jego możliwości. W atmosferze cierpliwości, spokoju, łagodności i troski dziecko buduje swą siłę emocjonalną na całe życie. W wychowaniu dziecka nie wyręczą rodziców „podwykonawcy” - opiekunki, nauczyciele, telewizja czy Internet.

 

Czytaj więcej o: Rodzicu - czytaj dziecku - codziennie
2019-11-20

Fantastyczny Świat Hobbitów - wyniki konkursu

Dnia 19.11.2019r. zostały wręczone nagrody za konkurs "Fantastyczny Świat Hobbitów" zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z Panią Agnieszką Przybyłowską.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej o: Fantastyczny Świat Hobbitów - wyniki konkursu