Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Mazurska 6

tel. +48 324 714 704

       +48 459 450 093

poczta@sp5.jastrzebie.pl
Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna pełni także rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej. Jest miejscem nabywania przez uczniów umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informaji oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Biblioteka przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy, poszukiwania i odbioru informacji oraz świadomego korzystania z mediów, jak również kształtuje postawę szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.


Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.50-14.20

Wtorek: 7.50-8.50 oraz 9.40-12.20

Środa: 7.50-13.30 oraz 14.15-15.00

Czwartek: 7.50-11.20 oraz 12.30-13.20  

Piątek: 7.50-8.50, 9.40-10.30, 11.30-12.20 oraz 13.30-14-30

Artykuły

2020-09-17
2020-06-23

CZYTELNICTWO

CZYTELNICTWO

W roku szkolnym 2019/2020
najwięcej książek wypożyczyli

LENA ASZTEMBORSKA 2B -17 książek
DOMINIK ŻOCHOWSKI 6D – 13 książek
ALEKSANDRA BIEŃKOWSKA 3A – 12 książek

GRATULUJEMY!!!

Czytaj więcej o: CZYTELNICTWO

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozowju Czytelnictwa

 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"  - jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Źródło:

http://www.mkidn.gov.pl/

Czytaj więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rodzicu - czytaj dziecku - codziennie

Tylko wtedy, gdy dziecko czuje się kochane, może zdrowo się rozwijać i osiągnąć pełnię swego potencjału. Wychowanie mądrego, dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga aktywnego osobistego zaangażowania rodziców. Dziecko potrzebuje przewodnictwa, wytyczonych granic zachowań, dobrych wzorców i wymagań dostosowanych do jego możliwości. W atmosferze cierpliwości, spokoju, łagodności i troski dziecko buduje swą siłę emocjonalną na całe życie. W wychowaniu dziecka nie wyręczą rodziców „podwykonawcy” - opiekunki, nauczyciele, telewizja czy Internet.

 

Czytaj więcej o: Rodzicu - czytaj dziecku - codziennie